Centrum voľného času, Banská Štiavnica

Centrum voľného času, Banská Štiavnica

L. Svobodu 40
96901 Banská Štiavnica
IČO: 37831101

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Banská Štiavnica

 

Centrum voľného času, Ul.L.Svobodu 40 v B.Štiavnici, oznamuje deťom a rodičom, že v šk.r. 2009/2010 sa otvárajú nasledovné záujmové útvary :


Mladý sokoliar, Mladý poľovník, strelecký krúžok, futbal – prípravka, staršia prípravka, sálový futbal, karate, kurz sebaobrany, počítačový klub, Texasky – prípravka, staršia prípravka, Červenô jabĺčko – súbor ľudových tradícií, Galaktik – súbor rómskych tancov, anglický jazyk pre deti predškolského veku, literárno – dramatický krúžok  - moderovanie, umelecký prednes..., Hip – Hop, Mažoretky, aerobik – gymnastika, relaxácia v kúpeloch, historický šerm, šachový krúžok, kurz country tancov pre dospelých.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

Marián Berešík, Mgr.

0905137868

 

Mgr.Berešíková

0905137 868

045/6911626

oskac@szm.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit